Wdrażanie i konsultacje

Wdrażanie nowych strategii marketingowych czy podejścia do pracy opartego na takich metodykach jak Design Thinking wymaga czasu i stałego wsparcia.

Edukowanie i inspirowanie

Wszystko zaczyna się od myśli. Wspieram zespoły i organizacje w odkrywaniu nowych metod pracy, tłumaczę mechanizmy i modele, dostarczam inspiracji do szukania własnych innowacyjnych rozwiązań. Moderuję procesy kokreacyjne w ramach sesji warsztatowych i rozbudowanych projektów.