Edukowanie i inspirowanie

Wszystko zaczyna się od myśli. Wspieram zespoły i organizacje w odkrywaniu nowych metod pracy, tłumaczę mechanizmy i modele, dostarczam inspiracji do szukania własnych innowacyjnych rozwiązań. Moderuję procesy kokreacyjne w ramach sesji warsztatowych i rozbudowanych projektów.

Szkolenia i wystąpienia

Marka i strategia

  • budowanie marki
  • marka osobista / personal branding
  • strategie marki / zarządzanie marką
  • strategie komunikacji
  • employer branding

Design thinking i kokreatywne metodyki pracy

  • Design Thinking, Service Design i inne metodyki pracy nad innowacjami
  • CX i Customer Journey – projektowanie ścieżki klienta i jego doświadczeń
  • Projektowanie procesów, usług i produktów skoncentrowanych na ludziach

Facylitacja

Facylitator nie dzieli się wiedzą. Nie takie jest jego zadanie. Facylitator zaprojektuje proces i dopilnuje, by zespół przeszedł przez niego w najbardziej efektywny sposób.

Zespołowe burze mózgów, spotkania strategiczne wymagają określonych warunków. Zapewnienie ich nie powinno zaprzątać głowy zespołowi. I właśnie w takich chwilach przydaje się facylitator – strażnik procesu.

Zapytaj o szkolenie lub facylitację