Projektowanie rozwiązań

Dziś wszystko można zaprojektować. Ja projektuję:

 • badania,
 • strategie,
 • komunikację,
 • procesy.

Badania

Każda decyzja niesie ze sobą ryzyko. Badania pomagają to ryzyko zmniejszyć. Przygotowanie strategii to nie pojedyncza decyzja, dlatego przygotowanie jest tu kluczowe.

Narzędzia i metody badawcze

 • wywiady indywidualne
 • warsztaty badawcze
 • obserwacje
 • service safari
 • mapy percepcji
 • analizy konkurencji
 • trendspotting

Porozmawiajmy o badaniach

Strategie

Strategia to nie jednorazowa decyzja, ale i nie górnolotne cele bez weryfikacji możliwości. Strategia to wyznaczenie kierunku i głównego sposobu działania.

Na początek pomagam zrozumieć, że strategia marki to nie tylko wizja, ale zakorzeniona w procesach biznesowych i rynkowych ścieżka, która prowadzi do realizacji konkretnych i możliwych do zrealizowania celów – jeden po drugim. I dopiero to prowadzi do realizacji wizji, która stała się przyczyną naszego spotkania.

Porozmawiajmy o strategii dla Twojej marki

Komunikacja

Uspójnienie działań komunikacyjnych, tak by działały na korzyść przyjętej strategii to istotny element mojej pracy. Początkiem zawsze jest uświadomienie sobie, że komunikacja to o wiele szersze pojęcie, a odbiorca marki chłonie najchętniej te komunikaty, które marka wysyła nieświadomie.

Porozmawiajmy o komunikacji Twojej marki

Procesy

Wykorzystuję podejście Design Thinking do wspierania zespołów, organizacji i marek w projektowaniu procesów:

 • komunikacji (wewnątrz i na zewnątrz organizacji) – końcowy efekt komunikacji często zależy od procesu, który za nią stoi,
 • rekrutacji, zakupu, obsługi klienta lub posprzedażowej i wielu innych – w oparciu o Customer Journey zaadoptowaną do wybranego obszaru,
 • projektowych – porządkuję i przeobrażam procesy projektowe i kreatywne w zespołach, które chcą efektywniej pracować nad innowacjami.

Porozmawiajmy o usprawnianiu ścieżek, poprawie doświadczeń i procesów