Twój wkład do lepszego świata

Twój wkład do lepszego świata

Wyobraź sobie świat, gdzie wszyscy dotrzymują składanych obietnic.

Wyobraź sobie świat, gdzie rozczarowanie politykiem, współpracownikiem czy bliską osobą znane jest tylko z opowieści o starych czasach. Wyobraź sobie świat, gdzie wszyscy jesteśmy silnymi markami osobistymi.

Codziennie dociera do Ciebie kilka tysięcy komunikatów. Ile z nich zauważasz? Ile zapamiętujesz? Codziennie stykasz się z kilkoma, kilkunastoma a może kilkudziesięcioma osobami. Ile z nich zapamiętujesz? Z iloma chcesz budować relacje?

Żyjąc w świecie przeładowanym informacjami, nie sposób konsumować wszystkich komunikatów, jakie do nas docierają. Trudno też ocenić, które z nich są wartościowe. Szukając więc odpowiedzi na przeróżne pytania zwracasz się do zaufanych źródeł. Rachel Botsman mówi o tym jak zmienia się nasz świat pod wpływem najcenniejszej dziś waluty -zaufania.

Walutą nowej gospodarki jest zaufanie…

… w świecie silnych marek osobistych również

Zaufanie jest walutą nie tylko nowej gospodarki. Każdego dnia posługujesz się nią pytając o zdanie ludzi dla Ciebie ważnych. Szukając wartościowych treści lub rozwiązań zwracasz się do silnych marek osobistych, do marek którym ufasz.

O ile prostsze byłoby nasze życie, gdybyśmy obracali się w kręgu osób, które swoimi działaniami potwierdzałyby swoje słowa? W świecie przepełnionym pozerstwem i chęcią szybkiego zaistnienia byłoby to niczym poranna morska bryza po źle przespanej nocy.

Jeśli więc i Ty chcesz znaleźć się w gronie ludzi, do których ktoś zwraca się po radę lub informacje, to buduj swoją markę osobistą w oparciu o szczerość i autentyczność. Bądź wierny swoim wartościom i swojemu DLACZEGO. Dotrzymuj składanych obietnic.

Tego świata nie da się uratować

To jedno z najczęstszych zdań jakie słyszałam w życiu. Tylko właściwie dlaczego nie?

Czy na prawdę tylko wielka rewolucja może zmienić świat? A może właściwą drogą jest stawianie małych kroków. Może trzeba zacząć od siebie. Może warto skupić się na drugim człowieku, szacunku do niego, na budowaniu wartościowych i szczerych relacji. Może jeśli każdego dnia ktoś postanowi iść drogą silnej marki osobistej z czasem ten świat stanie się lepszy.

Zaufania nie zdobywa się z dnia na dzień. Czasem buduje się je latami, ale i tu technologia służy pomocą. Społeczności oparte na kulturze rekomendacji wdzierają się w niemal każdą sferę życia, a społeczny dowód słuszności osiąga nowy wymiar. Zaufanie nie bierze się znikąd. Oparte jest na spójnych, uczciwych i odpowiedzialnych działaniach. Te trzy czynniki pozwalają radzić sobie nie tylko z sytuacjami życia codziennego, ale również z kryzysami. Wszędzie gdzie w grę wchodzi czynnik ludzki pojawiają się błędy. A marka osobista to właśnie człowiek. Nie bój się więc popełniać błędów, nie bój się uczyć i doświadczać. Jeśli Twoje czyny podparte będą uczciwością, odpowiedzialnością i spójnością, to żaden błąd nie podkopie zaufania do Ciebie. W końcu wszyscy jesteśmy tylko ludźmi.

Buduj więc Swoją markę osobistą i spraw by była silna zaufaniem, którym obdarzają Cię ludzie. Pomóż mi ratować ten świat.